(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
Firany
Szpilka
2006-12-16 10:17:02 UTC
Uprałam przed chwilą firany w pralce.
Pranie na 60 st. wirowanie na 400 obrotów.
Wyjęłam je, powiesiłam, ale one wyglądaja jak 'psu z gardła' :-(
Sa jeszcze wilgotne ale wątpię by się 'odgniotły' jak będą wisiały?
Jak mam je uprac by były gładkie?
Jak Wy pierzecie firany?

A, no i właśnie mam zamiar za chwilę do pralki wsadzić zasłony.
I teraz nie wiem jak je prać, bo boję się, że znowu wyjmę wygnieciuchy.

Sylwia
Danny
2006-12-16 10:27:47 UTC
Dnia Sat, 16 Dec 2006 11:16:56 +0100, osobnik Szpilka naskrobał co
Post by Szpilka
Jak mam je uprac by były gładkie?
Jak Wy pierzecie firany?
zazwyczaj starannie złożone w kostkę.
--
Pozdrawiam
Danny
http://www.openoffice.pl - darmowy odpowiednik pakietu MS Office
http://www.mozillapl.org - narzędzia internetowe "nie tylko dla orłów"
Panslavista
2006-12-16 10:29:26 UTC
Upra³am przed chwil± firany w pralce.
Pranie na 60 st. wirowanie na 400 obrotów.
Wyjê³am je, powiesi³am, ale one wygl±daja jak 'psu z gard³a' :-(
Sa jeszcze wilgotne ale w±tpiê by siê 'odgniot³y' jak bêd± wisia³y?
Jak mam je uprac by by³y g³adkie?
Jak Wy pierzecie firany?
A, no i w³a¶nie mam zamiar za chwilê do pralki wsadziæ zas³ony.
I teraz nie wiem jak je praæ, bo bojê siê, ¿e znowu wyjmê wygnieciuchy.
Sylwia
Na 30 stopniach - jako tkaniny delikatne - ja piorê, a mam najni¿sze obroty
wirowania 550. Nie wychodz± jak psu z gard³a. Na 1400 to i owszem...

Teraz rozprasowaæ...
Nixe
2006-12-16 10:25:17 UTC
X-No-Archive:yes
Post by Szpilka
Uprałam przed chwilą firany w pralce.
Pranie na 60 st. wirowanie na 400 obrotów.
Wyjęłam je, powiesiłam, ale one wyglądaja jak 'psu z gardła' :-(
Sa jeszcze wilgotne ale wątpię by się 'odgniotły' jak będą wisiały?
Jak mam je uprac by były gładkie?
Jak Wy pierzecie firany?
Nie piorę, bo nie mam ;-)
Moja mama po praniu płukała je chyba w roztworze soli kuchennej (głowy nie
dam) i jeszcze mokre (ale już nie kapiące) upinała w karniszach. Firany pod
wpływem własnego ciężaru same się prostowały i schły sobie w tej formie. A
ponieważ były wypłukane w soli, to miały leciutko sztywną strukturę.

A te 60 stopni to nie za wysoka temperatura? Nie wystarczy w 40?
--
Nixe
Szpilka
2006-12-16 10:32:18 UTC
Post by Danny
Dnia Sat, 16 Dec 2006 11:16:56 +0100, osobnik Szpilka naskrobał co
Post by Szpilka
Jak mam je uprac by były gładkie?
Jak Wy pierzecie firany?
zazwyczaj starannie złożone w kostkę.
I nie masz zagnieceń w miejscu złożenia?

Sylwia
Szpilka
2006-12-16 10:34:01 UTC
Post by Szpilka
Jak Wy pierzecie firany?
Na 30 stopniach - jako tkaniny delikatne - ja piorę,
No a ja dałam na 60 bo myślałam że mi się nie dopiorą na niższej
:-)
a mam najniższe obroty
wirowania 550. Nie wychodzą jak psu z gardła. Na 1400 to i owszem...
Ja miałam obroty na 400 a nie 1400
Teraz rozprasować...
A na jakiej temp żelazko?

Sylwia
Szpilka
2006-12-16 10:37:26 UTC
Post by Nixe
X-No-Archive:yes
Post by Szpilka
Uprałam przed chwilą firany w pralce.
Pranie na 60 st. wirowanie na 400 obrotów.
Wyjęłam je, powiesiłam, ale one wyglądaja jak 'psu z gardła' :-(
Sa jeszcze wilgotne ale wątpię by się 'odgniotły' jak będą wisiały?
Jak mam je uprac by były gładkie?
Jak Wy pierzecie firany?
Nie piorę, bo nie mam ;-)
No ja tez jechałam na żaluzjach długo ale mi się znudziło ;-)
Post by Nixe
Moja mama po praniu płukała je chyba w roztworze soli kuchennej (głowy nie
dam)
A możesz się dopytac mamy jak się robi taki roztwór? :-)
Post by Nixe
i jeszcze mokre (ale już nie kapiące) upinała w karniszach. Firany pod
wpływem własnego ciężaru same się prostowały i schły sobie w tej formie.
No ja przed praniem się zastanawiałam czy je wirować czy nie. Ale
że mam zawaloną
suszarkę jeszcze mokrym praniem to nie miałabym gdzie tych firan
powiesić :-)
Post by Nixe
A
ponieważ były wypłukane w soli, to miały leciutko sztywną strukturę.
Aha, fajnie :-)
Post by Nixe
A te 60 stopni to nie za wysoka temperatura? Nie wystarczy w 40?
No właśnie teraz sama nie wiem. pewnie by i wystarczyło. A że ja
zawsze
białe na 60 to i te firany bach i na 60.
Kurcze chyba coś muszę z nimi zrobic bo nie mogę się patrzeć w
stronę okna ;-)

Sylwia
Nixe
2006-12-16 10:39:54 UTC
X-No-Archive:yes
Post by Nixe
Moja mama po praniu płukała je chyba w roztworze soli kuchennej
Właśnie zadzwoniłam do mamy i potwierdziła, że to była sól, ale że teraz
można kupić specjalne proszki i sole do prania i płukania firan, które
jednocześnie wybielają je (o ile masz białe firany) i usztywniają. I nie
wolno firan wirować! Jedynie lekko wycisnąć, tyle, żeby z nich woda za
bardzo nie kapała.
--
Nixe
Szpilka
2006-12-16 10:42:23 UTC
Post by Nixe
Post by Nixe
Moja mama po praniu płukała je chyba w roztworze soli kuchennej
Właśnie zadzwoniłam do mamy i potwierdziła, że to była sól, ale że teraz
można kupić specjalne proszki i sole do prania i płukania firan, które
jednocześnie wybielają je (o ile masz białe firany)
Lekko ecru.

i usztywniają. I nie
Post by Nixe
wolno firan wirować!
No to ładnie ;-)
Post by Nixe
Jedynie lekko wycisnąć, tyle, żeby z nich woda za bardzo nie kapała.
No to coś czuję że jutro zrobię ponowne pranie :-)

Sylwia
Panslavista
2006-12-16 10:46:10 UTC
Post by Panslavista
Post by Szpilka
Jak Wy pierzecie firany?
Na 30 stopniach - jako tkaniny delikatne - ja piorê,
No a ja da³am na 60 bo my¶la³am ¿e mi siê nie dopior± na ni¿szej
:-)
Post by Panslavista
a mam najni¿sze obroty
wirowania 550. Nie wychodz± jak psu z gard³a. Na 1400 to i owszem...
Ja mia³am obroty na 400 a nie 1400
Post by Panslavista
Teraz rozprasowaæ...
A na jakiej temp ¿elazko?

Sylwia

A z czego te firanki? Bo jak stylonowe, to po 60°C mo¿na juz nie
rozprasowaæ.
Masz ¿elazko z termoregulatorem? A nawet, gdy ju¿ nie wiadomo, co gdzie na
nim jest, trzeba krêciæ po trochu (od do³u skali) az tkanina zacznie siê
uk³adaæ...
Czyta³em, ¿e 400, w mojej dolne 550, a nie mn± tworzyw sztucznych...
Panslavista
2006-12-16 10:50:14 UTC
Post by Panslavista
Post by Szpilka
Jak Wy pierzecie firany?
Na 30 stopniach - jako tkaniny delikatne - ja piorê,
No a ja da³am na 60 bo my¶la³am ¿e mi siê nie dopior± na ni¿szej
:-)
Post by Panslavista
a mam najni¿sze obroty
wirowania 550. Nie wychodz± jak psu z gard³a. Na 1400 to i owszem...
Ja mia³am obroty na 400 a nie 1400
Post by Panslavista
Teraz rozprasowaæ...
A na jakiej temp ¿elazko?

Sylwia

Stylony p³ucze siê w denaturacie (z ogniem i ¿elazkiem z daleka wtedy) i
mokre wiesza...
Panslavista
2006-12-16 10:50:02 UTC
Post by Szpilka
Moja mama po praniu p³uka³a je chyba w roztworze soli kuchennej
W³a¶nie zadzwoni³am do mamy i potwierdzi³a, ¿e to by³a sól, ale ¿e teraz
mo¿na kupiæ specjalne proszki i sole do prania i p³ukania firan, które
jednocze¶nie wybielaj± je (o ile masz bia³e firany)
Lekko ecru.
i usztywniaj±. I nie
wolno firan wirowaæ!
No to ³adnie ;-)
Jedynie lekko wycisn±æ, tyle, ¿eby z nich woda za bardzo nie kapa³a.
No to co¶ czujê ¿e jutro zrobiê ponowne pranie :-)
Sylwia
Mo¿e nie pomóc. Dlaczego jutro - zrób po zachodzie s³oñca - do¶æ wcze¶nie
zachodzi... :-P))) Paski siê nie porobi³y?
Szpilka
2006-12-16 11:01:27 UTC
Post by Szpilka
Post by Nixe
Jedynie lekko wycisnąć, tyle, żeby z nich woda za bardzo nie kapała.
No to coś czuję że jutro zrobię ponowne pranie :-)
Może nie pomóc.
Myślisz że się nie odgniatą?
Dlaczego jutro -
Bo dzisiaj przy dwójce dzieciaków nie będę już miała na to czasu :-)
Paski się nie porobiły?
Wyglądają całe jak pognieciony papier

Sylwia
Szpilka
2006-12-16 11:06:25 UTC
Post by Szpilka
Post by Panslavista
Dlaczego jutro -
Bo dzisiaj przy dwójce dzieciaków nie będę już miała na to czasu :-)
No i jeszcze to pranie mokre w łazience.
Dzisiaj odpada :-)

Sylwia
Panslavista
2006-12-16 11:11:05 UTC
Post by Panslavista
Post by Szpilka
Jedynie lekko wycisn±æ, tyle, ¿eby z nich woda za bardzo nie kapa³a.
No to co¶ czujê ¿e jutro zrobiê ponowne pranie :-)
Mo¿e nie pomóc.
My¶lisz ¿e siê nie odgniat±?
Post by Panslavista
Dlaczego jutro -
Bo dzisiaj przy dwójce dzieciaków nie bêdê ju¿ mia³a na to czasu :-)
Post by Panslavista
Paski siê nie porobi³y?
Wygl±daj± ca³e jak pognieciony papier
Sylwia
Nie pisa³a¶, z czego zrobione, zauwa¿y³em, ¿e podstawowe braki przy pro¶bach
o poradê to brak danych. Córka ma ju¿ 11 lat?
Szpilka
2006-12-16 11:07:54 UTC
Post by Panslavista
A z czego te firanki?
A bo ja wiem? ;-)
Całe gładkie (nie ażurowe), delikatne.

Sylwia
Panslavista
2006-12-16 11:09:39 UTC
Post by Szpilka
Post by Panslavista
A z czego te firanki?
A bo ja wiem? ;-)
Ca³e g³adkie (nie a¿urowe), delikatne.
Sylwia
Bierze siê nitkê i podpala... Ale tylko tê nitkê!!! ;-P))))))))))
Szpilka
2006-12-16 11:09:35 UTC
Nie pisałaś, z czego zrobione,
Odpowiedziałam w poście niżej.
zauważyłem, że podstawowe braki przy prośbach o poradę to brak danych.
Nie siedzę non stop kolor przy kompie - wybacz ;-)
Córka ma już 11 lat?
Nie mam córki.

Sylwia
Szpilka
2006-12-16 11:10:31 UTC
Post by Szpilka
A bo ja wiem? ;-)
Całe gładkie (nie ażurowe), delikatne.
Bierze się nitkę i podpala... Ale tylko tę nitkę!!! ;-P))))))))))
Aha to taki test na sprawdzenie materiału?
Nie da rady wyciągnąć nitki. Całe są obszyte taśmą.

Sylwia
Panslavista
2006-12-16 11:20:30 UTC
Post by Panslavista
Post by Szpilka
A bo ja wiem? ;-)
Ca³e g³adkie (nie a¿urowe), delikatne.
Bierze siê nitkê i podpala... Ale tylko tê nitkê!!! ;-P))))))))))
Aha to taki test na sprawdzenie materia³u?
Nie da rady wyci±gn±æ nitki. Ca³e s± obszyte ta¶m±.
Sylwia
Hm, traktuj jako sztuczne tworzywo... Najczê¶ciej stylon, czasem z dodatkiem
innych w³ókien. Moja maruda pierze w 30°, a wiruje 1400 - stylonowe - i nie
s± pomiête. Suszy na dworze - podprasuje ciep³ym ¿elazkiem i ma z g³owy...
Następna strona >
Strona 1 z 2