Discussion:
Firany
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
Szpilka
2006-12-16 10:16:56 UTC
Permalink
Raw Message
Uprałam przed chwilą firany w pralce.
Pranie na 60 st. wirowanie na 400 obrotów.
Wyjęłam je, powiesiłam, ale one wyglądaja jak 'psu z gardła' :-(
Sa jeszcze wilgotne ale wątpię by się 'odgniotły' jak będą wisiały?
Jak mam je uprac by były gładkie?
Jak Wy pierzecie firany?

A, no i właśnie mam zamiar za chwilę do pralki wsadzić zasłony.
I teraz nie wiem jak je prać, bo boję się, że znowu wyjmę wygnieciuchy.

Sylwia
Danny
2006-12-16 10:27:09 UTC
Permalink
Raw Message
Dnia Sat, 16 Dec 2006 11:16:56 +0100, osobnik Szpilka naskrobał co
Post by Szpilka
Jak mam je uprac by były gładkie?
Jak Wy pierzecie firany?
zazwyczaj starannie złożone w kostkę.
--
Pozdrawiam
Danny
http://www.openoffice.pl - darmowy odpowiednik pakietu MS Office
http://www.mozillapl.org - narzędzia internetowe "nie tylko dla orłów"
Szpilka
2006-12-16 10:32:12 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Danny
Dnia Sat, 16 Dec 2006 11:16:56 +0100, osobnik Szpilka naskrobał co
Post by Szpilka
Jak mam je uprac by były gładkie?
Jak Wy pierzecie firany?
zazwyczaj starannie złożone w kostkę.
I nie masz zagnieceń w miejscu złożenia?

Sylwia
Danny
2006-12-16 11:08:37 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Szpilka
Post by Danny
Post by Szpilka
Jak mam je uprac by były gładkie?
Jak Wy pierzecie firany?
zazwyczaj starannie złożone w kostkę.
I nie masz zagnieceń w miejscu złożenia?
nie - co prawda najczęściej temperatura troszkę niższa (40-50) ale i
wirowanie 800 ;)
--
Pozdrawiam
Danny
http://www.openoffice.pl - darmowy odpowiednik pakietu MS Office
http://www.mozillapl.org - narzędzia internetowe "nie tylko dla orłów"
Panslavista
2006-12-16 10:28:51 UTC
Permalink
Raw Message
Upra³am przed chwil± firany w pralce.
Pranie na 60 st. wirowanie na 400 obrotów.
Wyjê³am je, powiesi³am, ale one wygl±daja jak 'psu z gard³a' :-(
Sa jeszcze wilgotne ale w±tpiê by siê 'odgniot³y' jak bêd± wisia³y?
Jak mam je uprac by by³y g³adkie?
Jak Wy pierzecie firany?
A, no i w³a¶nie mam zamiar za chwilê do pralki wsadziæ zas³ony.
I teraz nie wiem jak je praæ, bo bojê siê, ¿e znowu wyjmê wygnieciuchy.
Sylwia
Na 30 stopniach - jako tkaniny delikatne - ja piorê, a mam najni¿sze obroty
wirowania 550. Nie wychodz± jak psu z gard³a. Na 1400 to i owszem...

Teraz rozprasowaæ...
Szpilka
2006-12-16 10:33:55 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Szpilka
Jak Wy pierzecie firany?
Na 30 stopniach - jako tkaniny delikatne - ja piorę,
No a ja dałam na 60 bo myślałam że mi się nie dopiorą na niższej
:-)
a mam najniższe obroty
wirowania 550. Nie wychodzą jak psu z gardła. Na 1400 to i owszem...
Ja miałam obroty na 400 a nie 1400
Teraz rozprasować...
A na jakiej temp żelazko?

Sylwia
Panslavista
2006-12-16 10:45:36 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Panslavista
Post by Szpilka
Jak Wy pierzecie firany?
Na 30 stopniach - jako tkaniny delikatne - ja piorê,
No a ja da³am na 60 bo my¶la³am ¿e mi siê nie dopior± na ni¿szej
:-)
Post by Panslavista
a mam najni¿sze obroty
wirowania 550. Nie wychodz± jak psu z gard³a. Na 1400 to i owszem...
Ja mia³am obroty na 400 a nie 1400
Post by Panslavista
Teraz rozprasowaæ...
A na jakiej temp ¿elazko?

Sylwia

A z czego te firanki? Bo jak stylonowe, to po 60°C mo¿na juz nie
rozprasowaæ.
Masz ¿elazko z termoregulatorem? A nawet, gdy ju¿ nie wiadomo, co gdzie na
nim jest, trzeba krêciæ po trochu (od do³u skali) az tkanina zacznie siê
uk³adaæ...
Czyta³em, ¿e 400, w mojej dolne 550, a nie mn± tworzyw sztucznych...
Szpilka
2006-12-16 11:07:48 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Panslavista
A z czego te firanki?
A bo ja wiem? ;-)
Całe gładkie (nie ażurowe), delikatne.

Sylwia
Panslavista
2006-12-16 11:09:06 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Szpilka
Post by Panslavista
A z czego te firanki?
A bo ja wiem? ;-)
Ca³e g³adkie (nie a¿urowe), delikatne.
Sylwia
Bierze siê nitkê i podpala... Ale tylko tê nitkê!!! ;-P))))))))))
Szpilka
2006-12-16 11:10:25 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Szpilka
A bo ja wiem? ;-)
Całe gładkie (nie ażurowe), delikatne.
Bierze się nitkę i podpala... Ale tylko tę nitkę!!! ;-P))))))))))
Aha to taki test na sprawdzenie materiału?
Nie da rady wyciągnąć nitki. Całe są obszyte taśmą.

Sylwia
Panslavista
2006-12-16 11:17:06 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Panslavista
Post by Szpilka
A bo ja wiem? ;-)
Ca³e g³adkie (nie a¿urowe), delikatne.
Bierze siê nitkê i podpala... Ale tylko tê nitkê!!! ;-P))))))))))
Aha to taki test na sprawdzenie materia³u?
Nie da rady wyci±gn±æ nitki. Ca³e s± obszyte ta¶m±.
Sylwia
Hm, traktuj jako sztuczne tworzywo... Najczê¶ciej stylon, czasem z dodatkiem
innych w³ókien. Moja maruda pierze w 30°, a wiruje 1400 - stylonowe - i nie
s± pomiête. Suszy na dworze - podprasuje ciep³ym ¿elazkiem i ma z g³owy...
Panslavista
2006-12-16 10:46:50 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Panslavista
Post by Szpilka
Jak Wy pierzecie firany?
Na 30 stopniach - jako tkaniny delikatne - ja piorê,
No a ja da³am na 60 bo my¶la³am ¿e mi siê nie dopior± na ni¿szej
:-)
Post by Panslavista
a mam najni¿sze obroty
wirowania 550. Nie wychodz± jak psu z gard³a. Na 1400 to i owszem...
Ja mia³am obroty na 400 a nie 1400
Post by Panslavista
Teraz rozprasowaæ...
A na jakiej temp ¿elazko?

Sylwia

Stylony p³ucze siê w denaturacie (z ogniem i ¿elazkiem z daleka wtedy) i
mokre wiesza...
Alkmina
2006-12-18 19:38:19 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Szpilka
Post by Szpilka
Jak Wy pierzecie firany?
Na 30 stopniach - jako tkaniny delikatne - ja piorę,
No a ja dałam na 60 bo myślałam że mi się nie dopiorą na niższej
:-)
Ja piorę w temperaturze od 30 do 60 stopni i nawet przy niższej
temperaturze i delikatnym wirowaniu są pogniecione. To chyba zależy od
gatunku tkaniny. Po uprasowaniu są gładziutkie.

Alkmina
Post by Szpilka
a mam najniższe obroty
wirowania 550. Nie wychodzą jak psu z gardła. Na 1400 to i owszem...
Ja miałam obroty na 400 a nie 1400
Teraz rozprasować...
A na jakiej temp żelazko?
Sylwia
Panslavista
2006-12-18 19:42:39 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Panslavista
Post by Panslavista
Post by Szpilka
Jak Wy pierzecie firany?
Na 30 stopniach - jako tkaniny delikatne - ja piorê,
No a ja da³am na 60 bo my¶la³am ¿e mi siê nie dopior± na ni¿szej
:-)
Ja piorê w temperaturze od 30 do 60 stopni i nawet przy ni¿szej
temperaturze i delikatnym wirowaniu s± pogniecione. To chyba zale¿y od
gatunku tkaniny. Po uprasowaniu s± g³adziutkie.
¯ona pierze na 40°C i wiruje na 1400, takie firanki nadaj± siê prosto pod
¿elazko, s± lekko wilgotne, prasuje i wiesza... Nie s± jak psu z gard³a
wyci±gniête...
Nixe
2006-12-18 19:56:44 UTC
Permalink
Raw Message
X-No-Archive:yes
Żona pierze na 40°C i wiruje na 1400, takie firanki nadają się prosto
pod żelazko, są lekko wilgotne, prasuje i wiesza... Nie są jak psu z
gardła wyciągnięte...
A kilka dni wcześniej ten sam człowiek:

"Na 30 stopniach - jako tkaniny delikatne - ja piorę, a mam najniższe obroty
wirowania 550. Nie wychodzą jak psu z gardła. Na 1400 to i owszem..."
--
Nixe
Panslavista
2006-12-18 20:04:07 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Nixe
X-No-Archive:yes
Post by Panslavista
¯ona pierze na 40°C i wiruje na 1400, takie firanki nadaj± siê prosto
pod ¿elazko, s± lekko wilgotne, prasuje i wiesza... Nie s± jak psu z
gard³a wyci±gniête...
"Na 30 stopniach - jako tkaniny delikatne - ja piorê, a mam najni¿sze
obroty
wirowania 550. Nie wychodz± jak psu z gard³a. Na 1400 to i owszem..."
Trudno zrozumieæ ja to JA, a ¿ona to ¿ona? Mamy ró¿ne firanki w ró¿nych
pokojach. Zas³ony tez ró¿ne. Nie zarzucaj mi k³amstwa z powodu
niezrozumienia tekstu, nie zawsze podajê recepty uniwersalne - takich
naprawdê NIE MA !!!
Nixe
2006-12-18 20:21:02 UTC
Permalink
Raw Message
X-No-Archive:yes
Trudno zrozumieć ja to JA, a żona to żona? Mamy różne firanki w
różnych pokojach.
Aaaach. I dopiero po dwóch dniach od pytania Szpilki przypomniałeś sobie o
tym? :>
Zasłony tez różne. Nie zarzucaj mi kłamstwa
Eee tam zaraz kłamstwa. Co najwyżej paranoję.
Ale bynajmniej nie zarzucam.
Po prostu powaliło mnie Twoje rozdwojenie jaźni i rozbieżności w
"zeznaniach".

A teraz skup się przez chwilę.
Napisałeś, że "żona" wiruje na 1400 i firany "nie są jak psu z gardła
wyciągnięte..."
SUPER, ale przedtem zasugerowałeś, że przy takim wirowaniu właśnie wychodzą
jak psu z gardła.
Hint "mam najniższe obroty wirowania 550. Nie wychodzą jak psu z gardła. Na
1400 to i owszem..."

Czy coś jeszcze wyjaśnić? Służę :)
--
Nixe
Panslavista
2006-12-18 21:23:32 UTC
Permalink
Raw Message
" Nixe" <***@faupe.pl> wrote in message news:em6t7h$12jn$***@news.mm.pl...

Dziêki za zainteresowanie. Polecam:
http://panslavista.bloog.pl/index.html?ticaid=62e1f

Nixe
2006-12-16 10:25:16 UTC
Permalink
Raw Message
X-No-Archive:yes
Post by Szpilka
Uprałam przed chwilą firany w pralce.
Pranie na 60 st. wirowanie na 400 obrotów.
Wyjęłam je, powiesiłam, ale one wyglądaja jak 'psu z gardła' :-(
Sa jeszcze wilgotne ale wątpię by się 'odgniotły' jak będą wisiały?
Jak mam je uprac by były gładkie?
Jak Wy pierzecie firany?
Nie piorę, bo nie mam ;-)
Moja mama po praniu płukała je chyba w roztworze soli kuchennej (głowy nie
dam) i jeszcze mokre (ale już nie kapiące) upinała w karniszach. Firany pod
wpływem własnego ciężaru same się prostowały i schły sobie w tej formie. A
ponieważ były wypłukane w soli, to miały leciutko sztywną strukturę.

A te 60 stopni to nie za wysoka temperatura? Nie wystarczy w 40?
--
Nixe
Szpilka
2006-12-16 10:37:21 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Nixe
X-No-Archive:yes
Post by Szpilka
Uprałam przed chwilą firany w pralce.
Pranie na 60 st. wirowanie na 400 obrotów.
Wyjęłam je, powiesiłam, ale one wyglądaja jak 'psu z gardła' :-(
Sa jeszcze wilgotne ale wątpię by się 'odgniotły' jak będą wisiały?
Jak mam je uprac by były gładkie?
Jak Wy pierzecie firany?
Nie piorę, bo nie mam ;-)
No ja tez jechałam na żaluzjach długo ale mi się znudziło ;-)
Post by Nixe
Moja mama po praniu płukała je chyba w roztworze soli kuchennej (głowy nie
dam)
A możesz się dopytac mamy jak się robi taki roztwór? :-)
Post by Nixe
i jeszcze mokre (ale już nie kapiące) upinała w karniszach. Firany pod
wpływem własnego ciężaru same się prostowały i schły sobie w tej formie.
No ja przed praniem się zastanawiałam czy je wirować czy nie. Ale
że mam zawaloną
suszarkę jeszcze mokrym praniem to nie miałabym gdzie tych firan
powiesić :-)
Post by Nixe
A
ponieważ były wypłukane w soli, to miały leciutko sztywną strukturę.
Aha, fajnie :-)
Post by Nixe
A te 60 stopni to nie za wysoka temperatura? Nie wystarczy w 40?
No właśnie teraz sama nie wiem. pewnie by i wystarczyło. A że ja
zawsze
białe na 60 to i te firany bach i na 60.
Kurcze chyba coś muszę z nimi zrobic bo nie mogę się patrzeć w
stronę okna ;-)

Sylwia
Nixe
2006-12-16 10:39:53 UTC
Permalink
Raw Message
X-No-Archive:yes
Post by Nixe
Moja mama po praniu płukała je chyba w roztworze soli kuchennej
Właśnie zadzwoniłam do mamy i potwierdziła, że to była sól, ale że teraz
można kupić specjalne proszki i sole do prania i płukania firan, które
jednocześnie wybielają je (o ile masz białe firany) i usztywniają. I nie
wolno firan wirować! Jedynie lekko wycisnąć, tyle, żeby z nich woda za
bardzo nie kapała.
--
Nixe
Szpilka
2006-12-16 10:42:14 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Nixe
Post by Nixe
Moja mama po praniu płukała je chyba w roztworze soli kuchennej
Właśnie zadzwoniłam do mamy i potwierdziła, że to była sól, ale że teraz
można kupić specjalne proszki i sole do prania i płukania firan, które
jednocześnie wybielają je (o ile masz białe firany)
Lekko ecru.

i usztywniają. I nie
Post by Nixe
wolno firan wirować!
No to ładnie ;-)
Post by Nixe
Jedynie lekko wycisnąć, tyle, żeby z nich woda za bardzo nie kapała.
No to coś czuję że jutro zrobię ponowne pranie :-)

Sylwia
Panslavista
2006-12-16 10:49:29 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Szpilka
Moja mama po praniu p³uka³a je chyba w roztworze soli kuchennej
W³a¶nie zadzwoni³am do mamy i potwierdzi³a, ¿e to by³a sól, ale ¿e teraz
mo¿na kupiæ specjalne proszki i sole do prania i p³ukania firan, które
jednocze¶nie wybielaj± je (o ile masz bia³e firany)
Lekko ecru.
i usztywniaj±. I nie
wolno firan wirowaæ!
No to ³adnie ;-)
Jedynie lekko wycisn±æ, tyle, ¿eby z nich woda za bardzo nie kapa³a.
No to co¶ czujê ¿e jutro zrobiê ponowne pranie :-)
Sylwia
Mo¿e nie pomóc. Dlaczego jutro - zrób po zachodzie s³oñca - do¶æ wcze¶nie
zachodzi... :-P))) Paski siê nie porobi³y?
Szpilka
2006-12-16 11:01:20 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Szpilka
Post by Nixe
Jedynie lekko wycisnąć, tyle, żeby z nich woda za bardzo nie kapała.
No to coś czuję że jutro zrobię ponowne pranie :-)
Może nie pomóc.
Myślisz że się nie odgniatą?
Dlaczego jutro -
Bo dzisiaj przy dwójce dzieciaków nie będę już miała na to czasu :-)
Paski się nie porobiły?
Wyglądają całe jak pognieciony papier

Sylwia
Szpilka
2006-12-16 11:06:14 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Szpilka
Post by Panslavista
Dlaczego jutro -
Bo dzisiaj przy dwójce dzieciaków nie będę już miała na to czasu :-)
No i jeszcze to pranie mokre w łazience.
Dzisiaj odpada :-)

Sylwia
Panslavista
2006-12-16 11:07:38 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Panslavista
Post by Szpilka
Jedynie lekko wycisn±æ, tyle, ¿eby z nich woda za bardzo nie kapa³a.
No to co¶ czujê ¿e jutro zrobiê ponowne pranie :-)
Mo¿e nie pomóc.
My¶lisz ¿e siê nie odgniat±?
Post by Panslavista
Dlaczego jutro -
Bo dzisiaj przy dwójce dzieciaków nie bêdê ju¿ mia³a na to czasu :-)
Post by Panslavista
Paski siê nie porobi³y?
Wygl±daj± ca³e jak pognieciony papier
Sylwia
Nie pisa³a¶, z czego zrobione, zauwa¿y³em, ¿e podstawowe braki przy pro¶bach
o poradê to brak danych. Córka ma ju¿ 11 lat?
Szpilka
2006-12-16 11:09:18 UTC
Permalink
Raw Message
Nie pisałaś, z czego zrobione,
Odpowiedziałam w poście niżej.
zauważyłem, że podstawowe braki przy prośbach o poradę to brak danych.
Nie siedzę non stop kolor przy kompie - wybacz ;-)
Córka ma już 11 lat?
Nie mam córki.

Sylwia
miranka
2006-12-16 22:07:47 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Szpilka
Uprałam przed chwilą firany w pralce.
Pranie na 60 st. wirowanie na 400 obrotów.
Wyjęłam je, powiesiłam, ale one wyglądaja jak 'psu z gardła' :-(
Sa jeszcze wilgotne ale wątpię by się 'odgniotły' jak będą wisiały?
Jak mam je uprac by były gładkie?
Jak Wy pierzecie firany?
A, no i właśnie mam zamiar za chwilę do pralki wsadzić zasłony.
I teraz nie wiem jak je prać, bo boję się, że znowu wyjmę wygnieciuchy.
Nie mam firan, ale zasłony piorę tak:
1) max 40 stopni
2) bez wirowania, zostają w wodzie do chwili, aż jestem gotowa je wyciągnąć,
wtedy tylko wodę odpompowuję
3) mam w domu dwa dodatkowe drażki takie 'rozprężane" jak do zasłonek
prysznicowych, długości wanny (akurat mam ścianę w odpowiednich miejscach:),
zakładam je oba nad wanną
4) wyciągam mokre zasłony, składam po długości, żeby się zmieściły i wieszam
równiutko na tych drągach - obciekają sobie do wanny
5) wieszam na karniszach wilgotne, jak już się woda z nich nie leje
6) rozprostowują się same - nigdy ich nie prasuję
Anka
Szpilka
2006-12-17 10:56:42 UTC
Permalink
Raw Message
Post by miranka
Post by Szpilka
A, no i właśnie mam zamiar za chwilę do pralki wsadzić zasłony.
I teraz nie wiem jak je prać, bo boję się, że znowu wyjmę wygnieciuchy.
1) max 40 stopni
2) bez wirowania, zostają w wodzie do chwili, aż jestem gotowa je wyciągnąć,
wtedy tylko wodę odpompowuję
3) mam w domu dwa dodatkowe drażki takie 'rozprężane" jak do zasłonek
prysznicowych, długości wanny (akurat mam ścianę w odpowiednich miejscach:),
zakładam je oba nad wanną
4) wyciągam mokre zasłony, składam po długości, żeby się zmieściły i wieszam
równiutko na tych drągach - obciekają sobie do wanny
5) wieszam na karniszach wilgotne, jak już się woda z nich nie leje
6) rozprostowują się same - nigdy ich nie prasuję
Już jestem po praniu zasłon. Zrobiłam to wczoraj późnym popołudniem
jak zdjęłam pranie.
Zasłony prałam na 40 st. Wirowanie ustawiłam na 100 obrotów
(to prawie jak nic:-) ). Po wyjęciu powiesiłam nad wanną. Do pory kąpieli
zdążyły obciec z tej największej wody. I takie dosyć mokre powiesiłam.
Zero zagnieceń, pieknie się ułożyły. Nad ranem jeszcze wilgotne na dole
były.
Jutro upiorę tak firany, mam nadzieję, że się rozprostują :-)

Sylwia
Szpilka
2006-12-18 08:36:58 UTC
Permalink
Raw Message
Post by miranka
3) mam w domu dwa dodatkowe drażki takie 'rozprężane" jak do zasłonek
prysznicowych, długości wanny (akurat mam ścianę w odpowiednich miejscach:),
zakładam je oba nad wanną
Jeszcze o to sie zapytam :-)
Na jaką długość te drążki się wyciągają? Mam w łazience między ścianami nad
wanną 170 cm. Są one takie długie?
I czy można je kupić w zwykłym markecie czy raczej w takich dom/ogród?

Sylwia
miranka
2006-12-18 18:16:18 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Szpilka
Post by miranka
3) mam w domu dwa dodatkowe drażki takie 'rozprężane" jak do zasłonek
prysznicowych, długości wanny (akurat mam ścianę w odpowiednich miejscach:),
zakładam je oba nad wanną
Jeszcze o to sie zapytam :-)
Na jaką długość te drążki się wyciągają? Mam w łazience między ścianami nad
wanną 170 cm. Są one takie długie?
I czy można je kupić w zwykłym markecie czy raczej w takich dom/ogród?
Zwykle są tam, gdzie są akcesoria łazienkowe. Ja swoje kupowałam w jakiejś
Castoramie, albo Obi albo Leroyu, ale chyba ogólnie są wszędzie. Jakichś
bardzo badziewnych (marki: krzak) to bym nie kupowała, bo czort wie, czy
sprężyny będą trzymały. (moje trzymają dobrze - zjeżdżają ze ściany dopiero
pod ciężarem mokrego futrzaka z małżeńskiego łoża:) A co do długości: u mnie
jest miejsca 160 cm - już nie pamiętam dokładnie, ale wydaje mi się, że te
się dorzciągały do 180. Myślę, że na 170 powinnaś dostać.
Anka
Alkmina
2006-12-18 19:31:26 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Szpilka
Uprałam przed chwilą firany w pralce.
Pranie na 60 st. wirowanie na 400 obrotów.
Wyjęłam je, powiesiłam, ale one wyglądaja jak 'psu z gardła' :-(
Sa jeszcze wilgotne ale wątpię by się 'odgniotły' jak będą wisiały?
Jak mam je uprac by były gładkie?
Jak Wy pierzecie firany?
A, no i właśnie mam zamiar za chwilę do pralki wsadzić zasłony.
I teraz nie wiem jak je prać, bo boję się, że znowu wyjmę wygnieciuchy.
Sylwia
Do ostatniego płukania dodaję krochmalu w płynie. Suszę rozwieszone, a
gdy wyschną - prasuję i dopiero wtedy wieszam.

Alkmina
Loading...