Discussion:
Szyba do kominka
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
TO|\\/|EK
2007-08-28 05:43:58 UTC
Permalink
Raw Message
Witam

Chciałem sobie uszczelnić szybę w dzwiczkach od kominka (bo była nieszczelna i
jak się 'przykręciło' dopływ powietrza to przez szczeliny między szybą a
drzwiczkami ciągnęło powietrze i na szybie robiły się czarne smugi). Kupiłem
sobie silikon wysokotemperaturowy do uszczelniania i wykreciłem szybę, starałem
się jak cholera żeby jej nie stłuc, niestety zahaczyłem rogiem, róg szyby się
uktuszył i powstało pęknięcie ok. 3cm od rogu.
I teraz pytania:
Gdzie można kupić (w Lublinie) taką szybę i ile to kosztuje (podejżewam że
trochę kosztuje, to chyba żaroodporna)?
Czy można taką szybę dalej używać, czy pęknięcie bedzie się powiększało lub czy
nie rozleci się całkiem od temperatury?

Pozdrawiam
MA
2007-08-29 18:27:03 UTC
Permalink
Raw Message
.....................rogiem, róg szyby siê
uktuszy³ i powsta³o pêkniêcie ok. 3cm od rogu.
Gdzie mo¿na kupiæ (w Lublinie) tak± szybê i ile to kosztuje (podej¿ewam ¿e
trochê kosztuje, to chyba ¿aroodporna)?
Czy mo¿na tak± szybê dalej u¿ywaæ, czy pêkniêcie bedzie siê powiêksza³o
lub czy nie rozleci siê ca³kiem od temperatury?
I dobrze ¿e siê ukruszy³a:-)
W przeciwnym razie zima jak bys potrzebowa³ kominka, szyba by pêkla podczas
ogrzewania.
Kilka lat temu sam stwierdzi³em taka "wadê " w swoim kominku i zrobi³em to
co ty , uszczelni³em silikonem ¿aroodpornym. Zim± przy paleniu szyba
popeka³a. Szyba ta rozszerza sie i kurczy pod wp³ywem temperatury i dlatego
musi byæ luŒno osadzona - co najwy¿ej uszczelniona sznurem ( tasm± )
¿aroodporn±.
Ta wiedza kosztowa³a mnie ok 300 z³ ( nie pamiêtam dok³adnei ile) .Szybê
najlepiej zamów tam gdzie kupywa³es kominek.

Pozdrawiam
MarekA
lumarcin
2007-08-30 09:15:57 UTC
Permalink
Raw Message
Gdzie mo¿na kupiæ (w Lublinie) tak± szybê i ile to kosztuje (podej¿ewam ¿e
trochê kosztuje, to chyba ¿aroodporna)?
Zaklad szklarki na ul, Kowalskiej 10 tel. 081-53-267-40

Loading...